Prof. Dr. İbrahim Tarık ÖZBOLAT

Engineering Science and Mechanics, Penn State University, USA
Download VCard

3B Biyoyazıcılar ile intraoperatif kraniofasial komposit doku basimi

Özet

Son yıllarda bir hayli popüler olan üç boyutlu (3B) yazıcıların medikal, eczacılık ve yinelenebilir tıp alanında kullanımı bilimde çığır açan gelişmeler sağlamıştır. Günümüzde doku ve basit organ üretimine olanak sağlayan biyoyazıcıların gelecek için organ nakli konusunda çok önemli bir kaynak teşkil edeceği öngörülmektedir. Bu konferansta Prof. Dr. Özbolat şu anda Penn State Üniversitesi’nde kraniofasial cerrahi ve 3B yazıcıların cerrahi esnasında kullanımıkonusunda sürmekte olan yapay doku ve organ üretimi çalışmalarını ve bu alanda önümüzdeki yıllarda meydana gelecek önemli gelişmeler hakkında bilgi verecektir.

en_USEnglish