[ December 26, 2022 by admin 0 Comments ]

Prof. Dr. Yurdanur UÇAR

Klinik Diş Hekimliği Uygulamalarında Eklemeli İmalat

 

Konuşma sırasında gerek metal tozu gerekse polimerik reçine kullanılarak diş hekimliği klinik
uygulamalarında yer bulmuş eklemeli imalat yöntemlerinden ve güncel materyal
alternatiflerinden bahsedilecektir. Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği bünyesinde bugüne
kadar yapılmış eklemeli imalat konusundaki bilimsel çalışmaların kısa bir özeti sunularak, bu
çalışmalardan elde edilen sonuçların klinik uygulamaları nasıl yönlendirdiği vakalar üzerinden
anlatılacaktır. Konuşma sırasında ayrıca klinik bünyesinde kurulan eklemeli imalat ünitelerinin
gündelik klinik iş akışını nasıl kolaylaştırdığı sunulacaktır.

 

Additive Manufacturing in Dental Clinical Applications

 

The lecture will cover additive manufacturing methods and the relevant contemporary material
alternatives including both metal powder and polymeric resin. A summary of the scientific
studies on additive manufacturing completed in Cukurova University College of Dentistry so far
will be briefly summarized and how the scientific evidence from those studies led to our clinical
decision making will be presented using actual cases. The lecture will focus on the simplification
effect of the in-house additive manufacturing units on daily clinical workflow.

en_USEnglish