Prof. Dr. Simel AYYILDIZ

Protetik Diş Tedavisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara
Download VCard

METÜM ve 3B Yazıcıların Diş Hekimliğinde Kullanımı

Yaşamakta olduğumuz dünya gün be gün gelişiyor, evrimleşiyor ve endüstriyel devrimlerle birlikte ön görülemez bir hızla dijitalleşiyor. Bu hızlı değişimin içerisinde insanoğlunun ihtiyaçları da hızla büyürken, en önemlisi hız oluyor. Bu hız ihtiyacı,  insanı zamana karşı kazanılması gereken bir mücadeleye sokuyor. Teknolojideki tüm gelişmeler de bu hız ihtiyacına cevap verebilecek şekilde evrimleşiyor. Bu değişimin ve evrimleşmenin içerisinde belki de en önem kazanan kavramlar; meslek gruplarının arasındaki etkileşim, birleşim, iletişim ve multidisipliner çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor.

3B yazıcılar yaklaşık 2000’lerin başından beri sağlık alanında kullanılmakta ve hızla gelişerek günümüze kadar gelmektedir. Başlangıçta 3B yazıcılar dental implant, kişiye özel medikal implant, sentetik organ üretimi, sağlıklı gıda üretimi gibi alanlarda kullanılmaktayken, günümüzde tıbbın pek çok alanında yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu konuda yapılan son çalışmalar incelendiğinde, hem var olan üretimlerde gelişmeler olduğu, hem de bu teknolojinin kemik, kulak, nefes borusu, farklı pek çok alanda kullanıldığı görülmektedir.

Sağlık alanında bu kadar aktif kullanılan 3B yazıcılar Diş Hekimliğinde de tedavi protokollerini yenilemiş ve dijitalleşen sağlık uygulamalarının en etkin şekilde kullanılmasını sağlamıştır.

Öyle bir teknoloji düşünelim ki; bir cerrah ameliyata girmeden önce hastasına ait tıbbi görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılmasıyla ameliyatını sanal olarak gerçekleştirebilsin, gerekli planlamaları yapabilsin, hatta gerekiyorsa ameliyatta kullanabileceği modelleri ya da kişiye özel tıbbi cihazları üretebilsin. Günümüzde teknolojiye yakınlık ve bilgi seviyesinin artması ile bunu gerçekleştirebilmek artık mümkün olmaktadır.

Bir de sağlık eğitimi alan lisans ya da lisansüstü öğrencilerinin 3B yazıcılardan elde edilen normal veya hastalığı simüle eden modeller üzerinde aldıkları eğitimleri düşünelim. Arttırılmış gerçeklikle yapılan eğitimlerden farklı olarak dokunup, görüp, hissederek aldıkları bu eğitim, bilgi kalitesini ve algılama hızlarını önemli ölçüde arttıracaktır.

Tüm bu uygulamalara baktığımızda; teknoloji, 3B yazıcılar ve multidispliner çalışmalarla kat edilecek yolda, gelecek pek çok yeniliğe ve faydalı ürünlere gebe görünmekte. Bu teknolojinin kullanımında her ne kadar yurt dışındaki gelişmeleri takip ediyor olsak da ülkemizde 3B yazıcıların ve biyouyumlu malzemelerin üretimi ve sağlık alanındaki uygulamalarında uluslararası platformda ön sıralarda yerimiz almaktayız. Yıllardır bu alanda hem üniversitemiz, hem hekimlerimiz hem de uygulama ve üretim merkezimizle önemli başarılara imza atmış bulunmaktayız. Gelecek yıllar için ise hedefimiz; yazılımından üretim yapan cihazına, kullanılan malzemeden sertifikasyonuna kadar tamamen yerli ve milli olmak, dışarıya olan bağımlılığımızı azaltmaktır. Bunun için hayallerimizi yüksek tutup başarmak için gerekli tüm bilgi, donanım ve tecrübeye sahip genç nesilleri yetiştirmek en kutsal görevimiz olacaktır.

en_USEnglish