BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

 1. Bildirilerde tüm yazarların adı soyadı ve çalıştıkları kurum bilgileri yazılmalıdır. Her bildiride bir adet “sorumlu yazar” belirtilmeli, e-posta ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.
 2. Özetler İngilizce ve Türkçe yazılmalıdır.
 3. Özetin tamamı referanslar dahil, başlık ve yazar adları hariç 300 kelimeyi geçmemelidir. (Şekil ve tablolarınız varsa dosyalar ayrıca yüklenmelidir.)
 4. Bildiri özetleri amaç, yöntem, bulgular ve sonuç olarak düzenlenmelidir. Olgu sunumlarında sıralama amaç, olgu sunumu ve tartışma/sonuç olmalıdır.
 5. Yazarlar, gönderilen özetleri son teslim tarihine kadar düzenleyebilir ve değiştirebilir. Gönderilen metnin yazım veya dilbilgisi hataları içermediğinden emin olmak yazarların sorumluluğundadır.
 6. Bildirilerin gönderimi sırasında mutlaka tercih edilen sunum şekli (Sözlü Bildiri/Poster Bildiri) belirtilmelidir. Değerlendirme kurulu bildiri şeklini değiştirme hakkına sahiptir.
 7. Kongre web sayfasında özet, poster ve sözlü sunumlar için taslaklar bulunmaktadır.
 8. Bildiri gönderiminizin alındı bilgisi e-posta ile gönderilecektir. Lütfen özet gönderdikten sonra bir e-posta onayı aldığınızdan emin olun.
 9. Değerlendirme sonrasında çalışmaların kabul edilip edilmediği yazarlara e-posta ile bildirilecektir.
 10. Sözlü bildiri veya poster sunumları kabul edilen yazarların konferansa kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 11. Bir yazar yalnızca bir özet (sözlü bildiri veya poster bildiri) sunabilir, ancak birçok bildiride yazar olabilir.

KABUL BİLDİRİMİ

Gönderilen tüm özetler (veya tam metinler), Bilimsel Komite tarafından standart inceleme prosedürlerine göre incelenecektir. Kabul bildirimi, gönderimden sonraki 15 gün içinde e-posta yoluyla sorumlu yazara bildirilecektir.

 

Bildirilerin Geri Çekilmesi
Kabul edilen bir özetin yazarı, yazar kayıt son tarihine kadar kayıt yaptırmazsa, özet otomatik olarak son programdan çekilecektir. Özeti geri çekmek istiyorsanız lütfen en kısa sürede IDCAM 2024 Sekreterliği'ne (idcam.info@gmail.com) yazılı olarak bilgi veriniz.

Son Bildiri Gönderim Tarihi
10 Mayıs 2024

tr_TRTürkçe